Femti spørsmål & femti svar

Lokaltid: 17.41. 1. Hva var det siste du skriblet ned på et papir? Noen små norske ord for å vise kjæresten hvordan de skrives. 2. Hva har du alltid i vesken? Nøkler, tyggis, lipsyl, mobil og bankkortet. 3. Hva bestiller du på kafé? Det første […]

Read more